Historisk jubileum: Israel fikk skjøte for 100 år siden

Israel feirer et stort jubileum i disse dager. Det er 100 år siden «San Remo Resolusjonen» som skapte det rettslige grunnlaget for et jødisk hjemland. En slik stor begivenhet kan feires.

 

I over 70 år har Israel vært en selvstendig nasjon. I disse årene har det pågått en kontinuerlig konflikt mellom Israel og palestina-araberne. Jeg tror dessverre ikke at denne konflikten kommer til å avta i framtiden. Men la oss be om fred for hele dette området. Det var jo her evangeliet hadde sin vugge.

Mange i mitt miljø betrakter konflikten i Midtøsten utfra et bibelsk perspektiv. Bibelens løfter til jødene både som folk og land, blir understreket og holdt i hevd. Det er et interessant og viktig perspektiv. Andre vurderer konflikten utfra et politisk ståsted. Da kan støtten influeres av hvilket politisk syn man har på saken.

Det er få som har vurdert konflikten utfra et rettslig perspektiv. Nå i disse dager kommer advokat Ragnar Hatlem med ei svært interessant bok om en analyse utfra en juridisk tilnærming.

Konflikten i Midtøsten er veldig følelsesladet. Mediene spiller på følelser og viser fram barn og kvinner som i en årrekke er blitt preget av konflikten. Fra mitt ståsted er det viktig å understreke at alle mennesker har like stor verdi. Gud elsker alle mennesker like høyt. Men i vår verden må det som er rettslig korrekt være avgjørende. Det kan ikke trumfes av følelser og medienes politiske farge eller propaganda.

Det vi påvirkes av er ikke nøytralt. Derfor er det viktig at vi fyller oss med kunnskap som balanserer den informasjon vi får gjennom mediene.

Disse aprildagene fra 18. april til 26. april 1920 i San Remo ble avgjørende for opprettelsen av en rekke arabiske stater i Midtøsten. Videre ble jødenes tilknytning til Palestina anerkjent, og jødene fikk en rett til å reetablere seg i det historiske nasjonale hjemmet som tidligere hadde tilhørt dem og som de hadde knyttet slike sterke bånd til.

Det jødiske folket samlet – jøder overalt i verden, fikk altså overført eierskapet til hele Palestina for 100 år siden. Dette skjedde den 24. og 25. april 1920 i San Remo, og er nedfelt i det som benevnes som «San Remo Resolusjonen». Denne resolusjonen framgår av møtereferatene fra disse to dagene hvor de allierte seierherrene Storbritannia, Frankrike, Italia og Japan (de fremste allierte stormaktene) bestemte at jødene skulle få suvereniteten over det historisk Palestina.

Under konferansen i San Remo, ble det meste av landområdene både Mesopotamia – nå Irak, og Syria og Libanon overført til araberne av de samme allierte seierherrene, og overføringen av disse landområdene var fundert på det samme rettslige grunnlaget som da Palestina ble overført til jødene. Dersom man bestrider seierherrenes rett til å overføre landområdene i Palestina til jødene, da bestrider man følgelig også gyldigheten av opprettelsen av Irak, Libanon og Syria.

Israel er et lite land på 22 145 km2 og har i dag totalt ca. 8 614 491 innbyggere (inkludert arabere som bor i Israel). Det vil si at det israelske landområdet er litt større enn nye Vestfold og Telemark fylke.

For hundre år siden fikk de skjøte på landet. 28 år senere ble staten Israel proklamert og dannet. Israel er det eneste demokrati i regionen. Nå 100 år etter «San Remo Resolusjonen» er det grunn til å gratulere Israel med jubileet!

Troens Bevis underholder fire evangelister i Jerusalem og i palestinske områder. Vi ber for dem og alle de kristne i regionen. Vi bryr oss om både jøder og palestinere – i god kristen ånd.

 

Kilde: Troens Bevis bladet for mai, 2020.

Bli inspirert hver måned med aktuelle artikler,  misjonsnytt  og oppmuntrende vitnesbyrd.

Motta ett gratis abonnement av Troens Bevis bladet 

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter