Var med på kampanje i Afrika: -Nye dører er åpnet for meg!

Isak Drangsland (18) fikk sin drøm oppfylt da han ble med Hans Martin Skagestad på kampanje til Burkina Faso i april. Til daglig er han tømrer lærling i Mandal.

Som ung satt Isak å så på Youtube klipp av de store evangelistene Reinhardt Bonnke og David Kolenda. Han fikk et brennende ønske om selv å få oppleve kampanjer der store antall mennesker blir frelst og helbredet. Da han var på Sommerstevnet i fjor, fikk han øye på Troens Bevis evangelist Hans Martin Skagestad. Isak sprang bort, tappet Hans Martin på skulderen og spurte om han kunne få lov til å være med på en kampanje i Afrika. Det fikk han. Men det var  først etter 6 kansellerte turer på grunn av korona nedstenging at han fikk satt føttene på Afrikas jord.

Hvorfor hadde du så lyst til å være med på en kampanje?
-Da jeg vokste opp hadde vi ofte innvandrere på besøk. Mamma pleide å invitere dem med på møte i Familiekirken, og deretter hjem til middag hos oss. Der fikk jeg lytte til mange spennende samtaler, og jeg må si at spesielt hjerte til troende afrikanere rørte noe ved meg. Det var som om de hadde en helt spesiell tro på Gud.

Troens Bevis evangelist Hans Martin Skagestad har fokusert på å nå ut med evagneliet til Vest-AFrika. Her taler han på kampanjen i Burkina Faso som Isak var med på.

 

Hvordan opplevde du turen?
-Jeg hadde jo veldig stor forventning og gledet meg masse etter alle videoklippene jeg hadde sett. Men når du er der er det jo blitt annerledes. Det var mye venting på grunn av reisingen, og det er jo litt kjedelig. Også merker en jo at en ikke snakker samme språk som dem, selv om det er tolk med. Det var også enormt varmt. Så det at afrikanerne kom og satt på møtene i flere timer i 45 varmegrader, imponerte meg noe innmari. Det var tydelig de var veldig hungrige etter evangeliet og å få mere av Gud.

Denne kvinnen fikk synet tilbake etter forbønn, forteller Hans Martin Skagestad.

 

Hva gjorde sterkest inntrykk på deg?
-For meg var det nok ydmykheten til mange av pastorene og evangelistene. Mange av de opplever jo forfølgelse og veldig mye motgang, og blir sett på som store, sterke ledere. Men selv om de har en slik status, var de veldig ydmyke. Det var lett å se at livet deres handlet ikke om status, men at de elsker Jesus. Så var det jo også det å få se helbredelser, demonutdrivelser og hundrevis av folk som ble frelst og tok imot Jesus.

Isak Drangsland fikk være med og undervise på pastor og lederseminaret som pågikk på dagtid.

 

Hva overrasket deg mest?
-Det må har vært den hungeren mange afrikanere har etter Gud og troen på at Han kan helbrede. Og det med demonutdrivelse. Du ser jo ikke det her i Norge, men der er det jo en realitet. Og det å være vitne til at to blinde ble momentant helbredet under kampanjen. Det var fantastisk å se gleden til både dem og familiene som var med.

Hva tenker du om ord som misjon og nasjonale evangelister etter å ha vært med på denne turen?
-Før den turen har jeg jo reist litt rundt og forkynt og begynt med litt gateevangelisering.
Og jeg har en stor lengsel og hjerte for misjon og at unådde skal få ta imot Jesus. Men etter den turen føler jeg at det ble en bekreftelse på kallet som vi alle har fått, også her i Norge. Selv om vi er hjemme, så er det en misjonsmark, er vi på ferie, er det en misjonsmark. Men det er så lite snakk om det i Norge. Derfor synes jeg det er så bra at Troens Bevis satser spesielt på den yngre generasjon med misjon, både ved å formidle til dem hvor sentralt det er i vår kristne tro, men også ved å bruke den yngre generasjonen i misjon. Så var det veldig inspirerende å se hvordan de nasjonale evangelistene gjør det i Afrika. De gjør det på en litt annen måte enn oss, men det er helhjertet. Jeg fikk se at selv om det er ulike språk, nasjonalitet og kulturer, så er Jesus fortsatt den samme.

-Jeg fikk se at selv om det er ulike språk, nasjonalitet og kulturer, så er Jesus fortsatt den samme, sier Isak Drangsland (18) fra Mandal.

 

Hva slags innvirkning tror du at denne turen vil ha på livet ditt fremover?
-Jeg er allerede blitt spurt om jeg vil være med på en ny kampanje, der jeg kan ha to hovedtaler og noe på et pastor og lederseminar. Så nye dører har åpnet seg for meg. Jeg er også blitt invitert med på en evangelist konferanse med Hans Martin Skagestad og Richard Gunning. Så flere dører er åpnet slik at jeg kan finne ut om dette er bare ønsketenkning for meg, eller et virkelig kall over mitt liv. Ellers vil jeg oppfordre alle til å bli med på misjonstur. Det er livsforvandlende. En opplever Gud på en måte som en ikke så ofte gjør i norske kirkesamfunn.

 

Ønsker du å være med på ett av verdens mest spennende oppdrag? Se hvordan du kan støtte misjon

Kilde: Troens Bevis bladet for juni 2022.

 

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter