Alle invitert til feiring 17. juli: Rune Edvardsen 60 år

Søndag 17. juli er alle invitert til feiring av Rune Edvardsens 60-års dag i Sarons Dal Arena.  – Jeg vil gjerne bruke denne dagen til å velsigne barn med spesielle behov, sier Rune Edvardsen.

Som  avslutning på Sommerstevnet i år blir det en egen fest der alle er invitert til å være med og feire Rune Edvardsens 60 års dag.  Rune Edvardsen ønsker å bruke denne festen til å velsigne barn med spesielle behov. I disse dager utvider Dina Stiflelsen og Troens Bevis sitt arbeid , og skal bygge opp det som skal bli et av Afrika største senter for barn med nedsatt funksjonsevne.  Senteret skal hete «Special Pearls of Afrika».  Festen er fra kl 15-17 inne i Sarons Dal Arena søndag 17. juli.

Nytt misjonsfokus på de minste av de minste

Egil Svartdahl blir festtaler,  sammen med musikkinnslag og andre innlegg.  Det blir servert kaffi og kake for alle, og alle er velkomne, understreker bursdagsbarnet.

Her kan du lese litt om Rune Edvardsens personlige historie, skrevet av Sten Sørensen, styreleder for Troens Bevis:

Den 29. juli fyller misjonsleder Rune Edvardsen 60 år. Han er født av foreldrene Kari og Aril Edvardsen og har i sitt voksne liv vært en sentral medarbeider i Troens Bevis Verdens Evangelisering. Han har gått gradene fra vanlig medarbeider til avdelingsleder og personalsjef. I mange år var han med i lederteamet i virksomheten før han ble utnevnt til daglig leder i januar 2007. I september 2008 døde hans far, Aril Edvardsen, og fra da av har Rune vært den naturlige lederen og frontfiguren i virksomheten, noe han har utøvd på en eksemplarisk og enestående fin måte.

Rune er oppvokst med misjonen. Fra guttedagene av ble han med foreldrene på utallige misjonsreiser både til fremmede himmelstrøk og her i hjemlandet. Misjonen grep hans hjerte og det ble naturlig at han også selv engasjerte seg nettopp i dette arbeidet.

Rune er en person med egne tanker og meninger, derfor valgte han i ung alder å bli sveiser på Tinfos Jernverk i Kvinesdal. Han ville ikke bare automatisk begynne som ansatt i Sarons Dal uten selv å ha gjort erfaringer fra det profane arbeidslivet. Rune jobbet som sveiser i ni år. Det gledet Aril Edvardsens hjerte da han begynte som heltidsarbeider i Troens Bevis Verdens Evangelisering i 1989. Rune var da 27 år gammel.

Det er utrolig at Rune er blitt 60 år. Hans ungdommelige sinn og profil og «gutten» i ham holder ham ung. Men snakker man med Rune skjønner man at det er en person med mye erfaring, for det er utrolig med livsvisdom og opplevelser han kan øse av! Rune er i besittelse av livserfaring og kunnskaper langt utover det vanlige!

Rune er en avslappet og jordnær person. Han er verken jålete eller selvopptatt. Han har rett fokus i livet – det er hans frelser, Jesus, og sine medmennesker, særlig de med en vanskelig bakgrunn og som lever i fattigdom og krig. Rune har et sosialt hjerte som brenner for de lidende og han strekker seg langt for å hjelpe andre. Han er en person som nyter stor respekt nettopp for sitt engasjement for de nødlidende. Hans brennende engasjement overfor mennesker med spesielle behov, og det finnes omtrent en milliard av dem på jorda, er både gripende og imponerende.

Ved sin side har Rune sin kone Sølvi. Hun er generøs og en viktig støttespiller for Rune. Den nære familie og hans mor, Kari, er stolte over jubilanten.

På vegne av Troens Bevis Verdens Evangelisering gratulerer jeg Rune Edvardsen hjertelig med de 60 år! Vi heier på Rune og setter ham høyt!

Må Herren gi mange gode og flotte år!

Med vennlig hilsen
Sten Sørensen
Styreleder i Troens Bevis Verdens Evangelisering

NB! Rune ønsker ikke personlige gaver, men heller at det gis gaver til mennesker med spesielle behov gjennom prosjektet i Uganda.

 

Les mer om prosjektet i Uganda her:

Nytt misjonsfokus på de minste av de minste

Hilsen fra Afria: Nøden rører ved det innerste i meg

Andreas (18) vil hjelpe unge med funskjonsnedsettelse i Afrika

 

 

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter