Se, all verden følger etter Ham!

Teksten er fra Joh 12, 12 – 19. Det er palmesøndag. Dette er forbløffende ord. Det var fordi Gud elsket verden at Jesus ble sendt til verden. Og her sier hans fiender uten å skjønne dybden – at all verden følger etter ham.

Påskefesten, pinsefesten og tempelfesten var de tre obligatoriske festene for jødene. Til påske kom det jøder fra alle kanter av verden. Jøder som ikke kunne reise, sa seg imellom: «Neste år i Jerusalem». Det vrimlet av mennesker i Jerusalem i påsken.

Det var to store folkegrupper på vandring: En folkegruppe som fulgte Jesus, kom fra Betania. Den andre gruppen dro ut fra Jerusalem for å møte ham. Det bygde seg opp mot et klimaks.

Jesus kommer ridende på en eselfole. Folket tar imot ham som en seierherre. Det gjorde sitt til at myndighetene følte at de ble trukket ned i fortvilelsens dyp. De klarte ikke å stanse denne store folkemassen som fulgte etter Jesus.

1. Noen var nysgjerrige. De hadde hørt det mirakuløse at Jesus hadde vekket Lasarus opp fra de døde. Nå håpet de å få et glimt av denne sensasjonelle personen.
Det er alltid mulig å tiltrekke seg folk for en tid ved hjelpe av sensasjoner, men det vil aldri vare lenge. De som den dagen så på Jesus som en sensasjon, skulle før det var gått ei uke rope: «Korsfest!»

2. Det var mange som i menneskemassen hilste Jesus som en seierherre. De hilste han med ordene: «Hosianna: Velsignet være han som kommer i Herrens navn!» Hosianna betyr: Gi frelse. Se Salme 118, 24 – 26. Det var seiersrop.
Det måtte være underlige for Jesus å høre disse seiersropene, for han nektet nettopp å være en slik person som skulle bygge et fysisk og jordisk rike.

3. Jesus kommer ridende på en eselfole. Se Sak 9, 9. Han gjør krav på å være Messias. Eselet er dyret i Østen som forteller at kongen kommer med fred. Kom kongen på hesten skulle han ut i krig. Red han på eselet kom han med fred. Jesus er Fredsfyrsten!

4. Den siste gruppen er myndighetene. De følte seg frustrerte og hjelpeløse. Hør hva de sier: «Se, all verden følger etter Ham!»
Dette er forbløffende ord. Det var fordi Gud elsket verden at Jesus ble sendt til verden. Og her sier hans fiender uten å skjønne dybden – at all verden følger etter ham. I neste avsnitt fortsetter Johannes med å fortelle at noen grekere kom for å møte Jesus i høytiden. Frelsen gjelder hele verden.

I teksten drar Jesus opp til Jerusalem. Han kunne valgt en fredeligere rute og heller tatt veien om Galilea eller andre øde steder. Eller han kunne reist til Jerusalem i all hemmelighet.

Men nå er tiden kommet. Nå er alles øyne rettet mot ham. Det var en modig handling uten sidestykke. Han sto opp og viste forakt for alt det som mennesker kunne gjøre ham.
Han vet at han skal lide og dø for menneskeheten. Han gjør det av ren kjærlighet til oss. For en konge og mester vi har!

Velsignet påske! 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter