Arabiske kristne i Nasaret hjelper Jødiske holocaust-overlevende

-Jesu kjærlighet tvinger oss til å være en velsignelse. Det ligger på Jesu hjerte at alle dem som bor i Israel, skal bo sammen i fred, gjensidig kjærlighet og kjennskap til Guds Sønn, Jesus Kristus, sier Pastor Saleem Shalash.

av Harald Mydland

“Home of Jesus the King Church” viser vei! Kirken, som er lokalisert i hjertet av Nasaret, Jesu fødeby, driver et flott arbeid med ulike virkegreiner. Noe av det som ligger kirkens medlemmer mest på hjertet, er å vise Jesu kjærlighet til gjenlevende barn av jødiske Holocaust-overlevende.
I sitt siste nyhetsbrev beskriver kirkens pastor og Norgesvenn, Saleem Shalash, motivet for denne flotte tjenesten slik: «Under den andre verdenskrig led det jødiske folk fryktelig på grunn av nazistenes ubeskrivelige grusomheter gjennom Holocaust.
De gjenlevende etter Holocaust i dagens Israel, som var barn i konsentrasjonsleirene, gjennomgår nå en annen form for vanskeligheter. De strever med å få endene til å møtes, og med å overleve fra dag til dag.

180 000 etterlatte etter Holocaust
-I dag fins det bare 180 000 overlevende etter Holocaust i Israel. De fleste av disse lever i fattigdom og ensomhet, og mange lider av sviktende helse. Disse dyrebare menneskene trenger Jesu kjærlighet, omsorg og nåde på linje med alle andre. Dette er grunnen til at kirken vår i Nasaret, ønsker å gjøre hva vi kan for å lindre smertene deres».

I juni måned besøkte medlemmer fra kirken i Nasaret 55 Holocaust-overlevende i deres hjem i Haifa. De delte ut matpakker fulle av dagligvarer av mange slag, som ble til stor velsignelse for mange fattige jøder som sliter.

-I tillegg til den humanitære hjelpen er kirkens medlemmer levende vitner for Jesus Kristus. Vi gir dem Jesu Kristi kjærlighet gjennom våre ord og handlinger. Samtidig ber vi sammen med dem og oppmuntrer dem, på samme måte som israelske arabere og jøder fra alle nasjoner, ønsker å velsigne det jødiske folk, forteller pastor Saleem.

-Tiden er dessverre i ferd med å renne ut for de fleste av de overlevende etter Holocaust i Israel. De har kommet i svært høy alder. Vi vil gjerne velsigne dem med daglig livsnødvendig humanitær hjelp, men i tillegg fortelle dem om Jesu kjærlighet, slik at de kan lære Jesus å kjenne som frelser og Herre, i den korte tiden de har igjen å leve.

Gjennom matprogrammet, der hver matpakke koster ca. 450 norske kroner, håper Home of Jesus the King Church, å få lede flest mulig av disse dyrebare menneskene, som har lidd så mye, til frelse og evig liv i Jesus.

«Landsbyen Nasaret» er et friluftsmuseum i dagens Nasaret, som forsøker å gjenskape landsbylivet i Galilea, slik det kan tenkes å ha vært.

 

Handling taler mer enn ord
-Humanitært arbeid har alltid vært nøkkelen til å vinne hjertene i Israel, det være seg jøder eller arabere. Begge setter praktisk handling høyere enn ord alene. Det å velsigne folk omkring oss har alltid vist seg å være en effektiv måte å vise Jesu kjærlighet og medlidenhet i praksis overfor både jøder og arabere, understreker pastor Saleem.

-Vi har sett at vi, som arabere som tror på Jesus, har en særskilt mulighet til å dele evangeliets Gode nyheter med muslimske arabere. Dette fordi vi snakker samme språk, og forstår deres tenkemåte.

-På samme måte kan vi som arabere oppvokst i Israel, kommunisere godt med israelske jøder. Mange av oss har gått på hebraisktalende universitet og gjennomført vår verneplikt. Med vårt kjennskap til Toraen (Det gamle testamentet), forstår vi det grunnleggende i den jødiske tro, og hvor viktig det jødiske folk og Israel som nasjon er i Guds profetiske planer, poengterer pastor Saleem.

Jesu kjærlighet tvinger oss
-Mens vi tjener de sønderknuste, fattige, og hjelpetrengende blant disse to folkeslagene, forsøker vi å vise en ydmykhet og kjærlig holdning, fullt klar over at vi er der med en guddommelig hensikt om å gjøre godt, og å gjenspeile Herren Jesu hjerte overfor disse dyrebare menneskene.

-De jøder og arabere vi kommer i kontakt med stiller alltid følgende spørsmål: «Hvorfor gjør dere dette? Hvorfor hjelper dere oss på denne måten?» Da har vi muligheten til å fortelle dem at Jesu kjærlighet tvinger oss til å være en velsignelse, og at det ligger på Jesu hjerte at alle dem som bor i Israel, skal bo sammen i fred, gjensidig kjærlighet og kjennskap til Guds Sønn, Jesus Kristus!

-Vi forteller også både jødiske og arabiske familier om tilgivelsens kraft, og viktigheten av å gjøre godt mot andre slik Bibelen befaler oss. Vi inviterer både jøder og arabere til å komme på våre møter og arrangementer, prosjekter og konferanser, for å lære hverandre bedre å kjenne, og for å utvikle vennskap som vil ha ringvirkninger ut til andre.

-Vi tror at det beste ligger foran oss, sier Pastor Saleem Shalash, som sammen med kona, Nisreen, står i spissen for den voksende kirken i Nasaret, som stadig vinner nye mennesker for Jesus Messias.

kilde: Troens Bevis bladet july 2023

La deg inspirere av  trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:

Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter