Slik jeg ser det: «Hva er frihet?»

Har du merket hvordan samfunnet stadig prakker på oss produkter og muligheter for å fjerne aldringstegn? Hvordan vi hele tiden jakter på det tryggeste og frieste livet?,  spør Zoé Kristiansen, Troens Bevis evangelist.

Har du merket hvordan samfunnet stadig prakker på oss produkter og muligheter for å fjerne aldringstegn? Hvordan hver smerte og skavanker tilbys en løsning? Hvordan vi hele tiden jakter på det tryggeste og frieste livet? Dette supplert med budskap om at ekte frihet er når ingenting begrenser deg! Løsninger på smerte, problemer og skavanker er ikke nødvendigvis dårlig i seg selv. Men problemet blir når budskapet er at frihet og trygghet kommer når alt svakt, vondt og begrensende er borte. Det blir en betinget frihet. En ting jeg har bitt meg merke i, er vår manglende evne på å tåle svakhet, sårbarhet og lidelser i livene våre – og i kirkene våre. Vi kjøper verdens oppskrift på hvordan man oppnår frihet og trygghet, men legger til Jesus i regningen. Vandringen med Jesus blir en vei mot å fjerne uforutsigbarhet, unngå lidelser og vær minst mulig sårbar. Hvis man har en slik forventning til Jesus, vil det også påvirke våre forventninger til livet. Hva skjer når man da uunngåelig møter på lidelse i livet?

Jødene hadde også en forventning til hvilken Messias som skulle komme å redde de ut fra sine lidelser og ytre begrensinger (Romerriket). Emmausvandrerne i Lukas 24 viser tydelig sin skuffelse over at han de trodde skulle gi dem frihet, ikke gjorde det – ut ifra sine forventninger og mål på hva frihet og begrensning var. For tross folks forventninger om hva Jesus skulle gjøre, så hadde han et større og dypere oppdrag. Han hadde et annet perspektiv på hvilken konge og hersker han skulle være. Et annet perspektiv på hva frihet var. Jesus selv tok på seg grenser, sårbarhet og svakhet – han foraktet det ikke. Da Jesus møtte kvinnen ved brønnen var det mye han kunne gjort med de ytre omstendighetene hennes. Det var mye han kunne gjort for å gjøre livet hennes lettere der og da, men han sier at han har noe bedre. Noe bedre enn å slukke tørsten når du mangler drikke? Noe bedre enn å fri oss ut fra grenser, svakhet og lidelse her?

Jeg tror absolutt Jesus har omsorg for våre vanskeligheter her og nå, men hvis vi lener oss på at vi oppnår frihet og trygghet når vanskelighetene er over, når det ikke er lidelse og svakhet i sikte – da går vi på en vei mot å bli skuffa. Jesus tilbyr oss en fred og frihet som består uavhengig av våre omstendigheter og som kan oppleves midt i våre grensefulle liv. Det er et evangelium som kan forkynnes overalt i verden, der det ikke er reell mulighet for å komme seg ut av fattigdom, for å unngå lidelse og for å oppnå det vi anser som frihet. Men likevel har vår Gud en vei for oss midt i det vonde, svake og sårbare.

 

Kilde: Troens Bevis bladet for september, 2023

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter