Lasse Rosten forsterker teamet i Troens Bevis

Fra 1. august blir Lasse Rosten ansatt i Troens Bevis i 60 prosent stilling som arbeidende styremedlem.

Han skal hjelpe Rune Edvardsen og Glenn Tønnessen med diverse oppgaver innen ledelse og organisasjonsutvikling.

Det er tredje gang Lasse blir ansatt i Troens Bevis. Få kjenner organisasjonen som ham. Lasse begynte som selger i Logos Forlag på 1980-tallet, og ble senere forlagssjef. Han har også vært markedssjef og administrativ leder i Troens Bevis.  

Lasse Rosten har også vært styremedlem siden begynnelse av 1990-årene. En oppgave han fortsatt har.

De ti siste årene har han vært administrativ leder i pinsemenigheten Filadelfia, Kristiansand S, – en oppgave han fortsatt vil utøve.  

Velkommen som ansatt i Troens Bevis, Lasse! Alle gode ting er tre! Du vil forsterke teamet i Sarons Dal! 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter