Kraften i tilgivelse

– Det mest radikale med kristenlivet er ikke nestekjærligheten, men det at vi skal tilgi og elske våre fiender, sier Egil Svartdahl.

– Det er kraft i tilgivelse. Uansett hvilken kirke du kommer i eller menighet du tilhører vil du aldri finne noen uskyldige. Vi er alle prisgitt
Guds og menneskers nåde, begynte Egil Svartdahl, og leste fra Romerne 3:10-11 hvor det blant annet står:
«Det fins ikke én rettferdig, nei, ikke én eneste. Det fins ingen som gjør godt ikke én eneste.»

– Vi trenger rett og slett tilgivelse fordi vi har såret, kanskje knust eller kanskje skadet noen andre. Vi er blitt såret, skadet eller kanskje knust av noen andre. Sår og skader er noe andre har påført oss. Skyld er en følge av det vi har påført andre.

– Mitt tema denne ettermiddag handler om tilgivelse for synd og helbredelse for sår.

Svarteper spilles overalt der det er mennesker
– Overalt der det finnes mennesker spilles «svarteperspillet», der hele poenget er å unngå å bli sittende igjen som svarteper. Håpet er å få noen andre til å trekke nettopp dette kortet.

– Dette spilles på lærerværelset, i eldsterådet og i alle slags foreninger, men det fins et alternativ til dette svarteperspillet, hvor vi leter etter et sted å plassere skylden. Det er mulig å bli tilgitt for skyld og helbredet for sår, poengterte Egil.

– Falsk skyld er den skyld andre prøver å påføre oss, som dypest sett ikke er vår, eller som vi påfører oss selv, selv om det ikke er vår skyld. Barnet som påtar seg skylden for foreldrenes skilsmisse eller fordi faren drikker, eller jenta som påtar seg skylden for at hun ble voldtatt.

– Så er det så mange som bærer på falsk skyld, også i møte med predikanter som preker loven istedenfor nåden, for å få folk fram til forbønn. Da kan man trenge både terapi og sjelesorg, men det er falsk alarm.

Tilgivelsen er betingelsesløs
– Men det fins reell skyld; det jeg er skyldig i. Da er problemer ikke skyldfølelsen. Skyldfølelsen kommer av at vi er skyldige og vi må kvitte oss med skylden. Da forsvinner skyldfølelsen av seg selv.

– Skyldfølelsen er noe Gud har montert inn i oss som en alarm. Så skyldfølelsen er ikke problemet, men det at jeg faktisk er skyldig, fortsatte Egil og leste fra Salme 103, om Gud som tilgir alle misgjerninger og leger alle sår.

– Tilgivelsen er betingelsesløs. Det er ingenting vi kan forhandle oss fram til. Når Jesus ber for dem som korsfestet Ham, ber Han sin Far om å tilgi dem ubetinget. Tilgivelsen er ensidig gitt av nåde i kjærlighet.

– Tilgivelsen er betingelsesløs, men innebærer ingen bagatellisering av forbrytelsen. Tilgivelse er heller ikke hukommelsestap, men Gud leger dine sår og lindrer din smerte. Da kan du huske uten at det gjør vondt, framholdt Egil Svartdahl.

Hva tilgivelse er
– Hva er så tilgivelse? Det er å huske, ikke bare det vonde, men å huske hva Gud har tilgitt meg. Tilgivelse er videre å gi opp retten til hevn samt det å gjengjelde det onde med noe godt. Hevnen hører Gud til sier Bibelen.

– Det radikale med kristenlivet er ikke nestekjærligheten, den fins i mange religioner. Det mest radikale er fiendekjærligheten; det at vi skal elske våre fiender. Dette er noe vi ikke klarer alene, men ved Guds tilgivelse gjennom oss.

– Tilgivelsen er grenseløs. Vi skal tilgi fordi Gud tilgir oss og fordi det setter den sårede fri. «Bitterheten er den gift vi selv drikker i håp om at den skyldige skal dø», sa Egil Svartdahl, og viste flere kutt fra TV-program der han har medvirket, og som på glimrende måte illustrerer temaet; menneskets synd og kraften i tilgivelsen. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter