Større murer enn noen gang

Jeg har lest Jan Egelands ytring på NRK, som Troens Bevis har fått tillatelse til å gjengi.  Han skriver at vi har bygget murer imot lidelsene. Europa bygger murer og gjerder i mot de som trenger hjelp.

Hadde Jesus vært her personlig er jeg hundre prosent sikker på at Han hadde vært i disse leirene og pleiet folket. Han hadde ropt ut mot uretten og de rike som bare tenker på seg selv. Han hadde vært der nøden er og vist sin kjærlighet til alle disse.

Han ble drept for oss og forfulgt for oss. Han er ikke redd for andre religioner. Han gjemte seg ikke i rikdom og på trygge steder og bak stengte dører. Nei, Han åpnet døren på vidt gap. «Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære.»

Vi kristne har mer ansvar enn andre i dette. Vi er Kristi kropp på jorden og de som bærer oppdraget og kjærligheten. Vi er de som skal ta opp kampen for de fattige og hjemløse. De som flykter og lider. Vi er ikke blinde. Vi ser og hører.

Hadde verdens kristne med oss nordmenn i første rad stått opp for rettferdighet, så hadde verden tatt imot Frelseren. Troen kommer av forkynnelsen. Vi er Hans talerør på jorden i dag. Vi er lyset i mørke. VÆR FRI OG MODIG. IKKE VÆR FRI OG REDD. Det er ikke frihet.

Her er noen sitater fra Jan Egelands ytring:
«Min organisasjon, Flyktninghjelpen, ble opprettet i kjølvannet av andre verdenskrig. Da het vi Europahjelpen. Millioner av mennesker var på flukt i Europa – de trengte støtte. 50 000 nordmenn hadde flyktet til Sverige under krigen, tusener, med kongefamilien i spissen, søkte tilflukt i Storbritannia, USA og Canada. Vi tok det som vår selvfølgelige rett å søke beskyttelse utenfor våre egne grenser.»

«Vi har både en moralsk og rettslig forpliktelse til å bistå mennesker på flukt, enten de er i eller fra Syria, Jemen, Sør-Sudan eller Afghanistan. Mislykkes vi, taper vi ikke bare noen av de verdiene vårt samfunn er bygget på, vår medmenneskelighet og vår nestekjærlighet, men vi legger også grunnlaget for økende bitterhet og en mer ustabil og urolig verden. Vi snakker ofte om vår kristne kulturarv nå i julen. I disse spørsmålene er Bibelens ord klar: « … jeg var fremmed, men dere tok imot meg».»

Jeg håper 2017 blir et år med rivning av murer og gjerder. Vi som er Hans kropp må ta fatt i oppdraget. Tre milliarder har ikke hørt om Jesus.

La oss elske og løfte hverandre – vi som er skapt i Guds bilde.

Les Jan Egelands ytring her.  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter