«Vår livsoppgave»

Les månedens kommentar av Rune Edvardsen der han kommer med en påminnelse om hva som står på spill.

Vi er etterfølgere av Jesus. Vi følger altså etter Han. Det er ikke Han som skal følge etter oss. Jo, Hans nåde og miskunnhet etterjager oss alltid, men vi følger Han og ikke omvendt.

I dag er det som om Jesu og Guds plan må først passe inn i vår plan før den aksepteres. Vi forventer at Gud må vente til det passer oss.
Når vi har fått spiker i foten eller trådt på glass-skår da må Han hoppe og hjelpe og se til oss.

Verdens unådde går på glass-skår hele tiden. De er uten beskyttelse og har ikke frelsens skuddsikre vest slik vi som har tatt i mot den har. Vi er trygge med navnene våre i Livets Bok med plass i Himmelen, mens andre fortsatt leter og er utsatt for alle slags farer og har en fiende som ikke vil de skal lykkes.

Din livsoppgave er å følge etter Han som reddet deg. Han frelste deg og gjorde deg evig trygg.

Jeg sang en sang på skole og barnemøter som jeg ser på som kjernen i budskapet i vår kristne kulturarv:

Torbjørn Egner skrev:
«Jeg folder mine hender små i takk og bønn til deg. La alle barn i verden få det like godt som jeg.
Vern alle med din sterke hånd mot fattigdom og død, og hjelp små barn i alle land så ingen lider nød.
La ingen krig og sult og sott få gjøre oss fortred. La alle leve trygt og godt i frihet og i fred.»
I dag unnskylder de fleste seg med grunner som ikke er relevante opp i mot det alvor Evangeliet forteller og hva som står på spill.
Det største spill, oppdrag, plikt i denne verden er nettopp: Evangeliet om frelse, nåde og tilgivelse som gir en evighet i trygghet.

Fortsett din livsoppgave i dag.
Du betyr en forskjell!

Troens Bevis er et månedlig misjonsblad med gripende historier, sterke vitnesbyrd og trosinspirerende artikler.
Du kan få et gratis abonnement på Troens Bevis bladet ved å klikke her. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter