Liten menighet med stort engasjement

Pinsemenigheten Sion Øygarden er en liten menighet med et stort engasjement for bygda si. Nå har de også bestemt seg for å bli partnermenighet med Troens Bevis.

Vi spør forstander Karstein Magnar om hva som er det beste med å bo i Øygarden?
– Det er mange fine ting med å få bo i Øygarden. Det er en forholdsvis liten kommune med cirka 5000 innbyggere. Rikelige muligheter for fiske og friluftsliv. Åndslivet har i en årrekke stått sterkt i kommunen, noe som de mange bedehus vitner om. Undertegnede trives veldig godt i kommunen, som jeg har bodd i de fleste av mine leveår. Olje og gassinstallasjonene på 80-tallet sikret en god økonomi for kommunen.

– Hva er ditt forhold til Troens Bevis?
– Jeg har hatt et utelukkende godt forhold til Troens Bevis i en årrekke, faktisk helt fra 1982. Har vært i Sarons Dal på de fleste sommerstevner i alle disse årene. Er godt kjent med misjonsarbeidet til Troens Bevis, også som mangeårig støttepartner. Jeg er imponert over et så veldrevet arbeid, som bl.a. drives gjennom innfødte evangelister, brevskoler og korstog. Å komme til Sarons Dal på den årlige sommerkonferansen, var noe helt spesielt. Har utallige minner og opplevelser fra sommerstevnene. Mye av dette har vært med på å utvikle mitt åndelige liv, noe som jeg er uendelig takknemlig for.

– Hvorfor valgte dere å bli partnermenighet?
– Vi valgte å bli en partnermenighet fordi vi ønsket å være en del av dette verdensvide misjonsarbeidet som Troens Bevis driver. Det er en glede å kunne vite at vår menighet er med å underholde innfødte evangelister, og få jevnlige rapporter fra arbeidet. Det å være en partnermenighet i et så stort misjonsarbeid som det som Troens Bevis driver, gir oss tilhørighet, viser retning og skaper et mye større perspektiv enn hva vi som menighet alene kunne skape. Vi følte vi trengte «å koble oss på», og det har vi nå gjort. Når vi ser resultatene av det arbeidet som Troens Bevis driver, er det ingen tvil om at vi gjorde rett.

– Hva gjør du som forstander for å involvere menigheten i misjon?
– Som menighetens forstander ønsker jeg å vise en tydelig retning når det gjelder viktigheten av misjonsarbeidet. Selv en menighet på vår størrelse, kan gjøre en stor innsats på dette området, dersom flammen holdes levende. Gjennom hele året har vi flere misjonsmøter der tilreisende misjonærer kommer og forteller fra arbeidet de står i. Jeg ønsker å medvirke til at «ilden brenner», ikke bare av og til, men hele tiden.

– Hva tror du et partnerskap med Troens Bevis kan bety for menigheten?
– Jeg tror at et partnerskap med Troens Bevis kan bety veldig mye. Vår misjonshorisont blir mye større, og vi vet at innfødte evangelister er våre stedfortredere på steder der vi ikke kan nå. Når denne saken ble omtalt i menigheten, var det ikke nødvendig å ha et eget menighetsmøte på det. Den ble varmt applaudert i et ordinært møte. Det skulle vel fortelle litt om menighetens innstilling. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter