Om oss

Jesus befalte: «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for alle mennesker!» (Mark 16:15). Det var hans siste befaling før Han ble tatt opp til Himmelen. 42% av verdens befolkning har ennå ikke fått høre evangeliet! Tusener dør hver dag uten å tro på Jesus! Dette kan du gjøre noe med!

 

Siden 1965 har Troens Bevis Verdens Evangelisering drevet misjonsarbeid i store deler av verden. Det var Aril Edvardsen, bygdegutten fra Kvinesdal, som startet misjonsorganisasjonen som holder til i Sarons Dal.

 

Arils tanke var å støtte innfødte evangelister som skulle plante menigheter blant unådde folkeslag. Disse skulle igjen trene opp nye evangelister som igjen plantet nye menigheter. Det ble utviklet et gratis kurs som gav innføring i kristendommens ABC, spesialtilpasset de helt kirkefremmede. I nye områder med lite virksomhet ble det arrangert store møtekampanjer for å nå unådde folkeslag, store seminarer ble holdt for å trene lokale arbeidere og media ble et viktig virkemiddel for å nå mennesker som aldri hadde vært i berøring med en kirke. Strategien ble en suksess og millioner av mennesker har siden funnet troen på Jesus.

 

Nøkkelen til de store resultatene er støttepartnerene. Med sin støtte og forbønn har de bidratt til å bygge et misjonsarbeid som i dag når over 20 land. Millioner av mennesker har siden starten for 50 år siden funnet troen på Jesus, og fortsatt når vi millioner av mennesker hver eneste dag!

Her jobber vi:

Klikk på de grønne markørene for å få mer informasjon om landet eller området.

Strategi som fungerer

Vi samarbeider med lokale kirker for å nå de unådde med evangeliet. De lokale kjenner kulturen og språket. De har troverdighet i møte med sine egne. De tenker langsiktig og bygger varige strukturer. Vår strategi har gitt suksess i 50 år!

 • Vi arrangerer store møtekampanjer på strategiske steder med lite kristen
  virksomhet. Dette åpner opp for menighetsplanting og mer tradisjonell
  evangelisering.
 • Vi støtter innfødte evangelister som planter menigheter blant unådde
  folkegrupper, som igjen trener nye evangelister og planter nye menigheter.
 • Vi deler ut et gratis kurs til søkende og nyfrelste som gir en grundig innføring
  i den kristne tro.

Bli med på "En hver dag" - Send ut en evangelist

Der behovet er størst Der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til.