-Vi trenger hverandre mer enn noen gang, sier evangelist ektepar fra Vietnam

Ekteparet Esther Dong og Daniel Nguyen er lovsangsleder og ungdomspastor i en lokal menighet i Ho Chi Minh City. Under en samling i Bangkok for evangelister i Asia, fortalte de om et arbeid som er i vekst, men også om felles utfordringer de opplever på lik linje med andre land i Asia.

I Bangkok:  Bente Rognmo Thakre

-Vi har nettopp oppdatert oversettelsen av Introkurset Det Nye Liv til vietnamesisk på Nytt Liv appen. Vi underviser også 5-6 klasser med studenter som tar Nytt Liv kurset, 60 av dem er i Nord- Vietnam, 70 elever midt i landet og 100 av dem er i sør!

I dag støtter Troens Bevis nærmere 100 vietnamesiske evangelister. Over 60 av evangelistene er sendt ut ifra den nasjonale kirkebevegelsen på ca. 300 menigheter som ekteparet er en del av.

-Det er Daniels far som i over 10 år har hatt ansvaret for å trene opp de vietnamesiske Troens Bevis evangelistene, og som har lært dem hvordan de kan bruke Introkurset Det nye Liv i små grupper for å undervise Bibelen til nye troende. Spesielt blant etniske grupper i nord, er dette veldig bra og anvendelig.

Esther har ansvaret for oppfølging av elever som tar Introkurset Det Nye Liv i Vietnam. Nå gleder hun seg til å ta i bruk appen der kurset er tilgjegnelig på vietnamesisk.

 

Gode frukter etter Covid
Hvordan er situasjonen i Vietnam nå, opplever dere at det er interesse for evangeliet?

-Det er nok større interesse og lettere å evangelisere på landsbygda enn i byene. Etter som velstanden øker i byene blir vanlige folk så opptatt av det materialistiske at mye av den åndelige hungeren forsvinner, i hvert fall inntil krisene kommer.

-Men faktisk har vi opplevd en stor forskjell mellom før og etter covid. Etter covid-epidemien innså mange hvor sårbart livet kan være, og kristne var ofte de eneste som gikk rundt på dørene med mat til folk for å hjelpe dem når ting var som verst. Så vi opplever faktisk en del gode frukter fra den perioden, også i byene.

Nytt Liv appen er nå oversatt til en rekke språk, som vil bli til stor hjelp for de nasjonale evangelistene ute i feltene.

 

Hva er det mest spennende som nå skjer i Vietnam?

-Det er nok litt opp til øynene som ser, ler Daniel, -men jeg tenker at noe av det mest spennende som skjer nå er at vi får oversatt Introkurset Det Nye Liv til vietnamesisk på Nytt Liv appen. Alle i Asia har en eller flere mobiler. Det er en veldig enkel måte å disippelgjøre nye troende, spesielt de unge, som nå lever nesten hele livet sitt på mobilen.

Resultater for Introkurset Det Nye Liv 2023:
Nye elever: 99 563
Frelste: 65 973
Frelste etter fullført
kurs: 30 383
Elever som nå går fast i en menighet: 48 464

Kan lære av hverandre
Hva har det betydd for dere å få møte flere av Troens Bevis sine andre medarbeidere i Asia under konferansen i Bangkok?

-Det mest spennende er jo at vi kan lytte til folk fra andre land i regionen og lære av dem, forteller Esther.

– Det var f.eks. veldig interessant å lytte til Gaby Lantang fra Indonesia der hun fortalte detaljert hvordan de bruker sosiale medier til å nå den yngre generasjonen. Mye av det var nytt for oss.

Daniel Nguyen deler fra arbeidet dere i Vietnam under evangelist samlingen i Bangkok i slutten av januar, 2024.

 

Daniel legger til at han var mest imponert over å høre hva som skjer i Kina.

-Jeg er mest imponert over kirken i Kina når vi vet litt om forfølgelsen som de møter. Feltlederen for Kina delte mange ting med oss som var oppmuntrende. Vi får et nytt blikk på hva Gud gjør i vår del av verden, ikke bare hva Han gjør i Vietnam. Det er også deilig å komme seg ut av kontoret og se at verden er større.

Imponert over Ingen Utelatt
Tenker dere at noe av det som dere har hørt kan være med og inspirere til nye ting i deres egen tjeneste?

-Historien som Rune Edvardsen delte om det nye senteret i Uganda og fokuset på barn med spesielle behov, grep oss veldig. Det at ingen skal være utelatt fra evangeliet. Det gjorde sterkt inntrykk.

En nasjonal evangelist i Vietnam vitner for en gruppe ungdommer. Nå kan de bruke Nytt Liv appen på mobil for å formidle evangeliet.

 

Hva tenker dere er den største utfordringen i Vietnam nå?

-Vi tenker at vi må be spesielt for ungdommene våre. Vi har de samme utfordringene som de har i Indonesia og Malaysia, ungdom er alltid på sosiale medier.
De knytter seg ikke til det virkelige liv.

-Så utfordringen er å nå dem på mobilen, men også å få dem med i ungdomsgrupper og menigheter så de kan bygge virkelige relasjoner i det daglige livet. Vi ble inspirert av hva vi hørte evangelister i andre land gjøre, som å arrangere konserter, invitere med på leir og starte idrettsaktiviteter.

-Noe gjør vi allerede, men det er klart at vi kan gjøre mer. Vi trenger hverandre mer enn noen gang tidligere, og nå har vi fått bygge relasjoner med andre evangelister på tvers av landegrenser. Det er en stor ressurs for oss!

Støtt en evangelist

 

Kilde: Troens Bevis bladet for mai, 2024

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen

 

 

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter